Darowizny

Darowizny

NR KRS: 1% dla przytuliska KRS 0000012533 – z dopiskiem FUNDACJA PSI AZYLEK

NR KONTA BANKOWEGO: 28 2130 0004 2001 0888 1369 0001