Kontakt

DANE FUNDACJI:

„FUNDACJA PSI AZYLEK” – ZWIERZĄTA W POTRZEBIE

Nr konta bankowego: 28 2130 0004 2001 0888 1369 0001
KRS: 0000714908
NIP: 8722419020
REGON: 369353824

Adres mailowy: fundacja.psiazylek@gmail.com

Kontakt: 881 639 458 

Adopcje: 881 639 458

WWW: https://www.facebook.com/fundacja.psiazylek/