I polała się woda

Praca w przytulisku bez wody i prądu jest trudna, dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni za pomoc.
? Pani Prezes Firmy LERG SA – Agnieszce Kozubek-Bespalenko za zbiornik na wodę dla przytuliska
? Pani Barbara Suchorze za organizację przedsięwzięcia
? Firmie TRANS-STAR za logistyczne wsparcie w dostarczeniu zbiornika
? oraz OSP PODGRODZIE za napełnienie zbiornika wodą

Łańcuszek dobrej woli ❤

Drodzy, Wasza pomoc jest #bezcenna. #dziękujemy