Spotkanie w terenie.

Wzmocnienie współpracy na płaszczyźnie Gmina Dębica i Fundacja Psi Azylek, taki był cel przewodni spotkania, na które Zarząd Fundacji zaprosił przedstawicieli samorządu lokalnego.

To był wyjątkowy i niecodzienny czas. 12 października 2021 odbyło się spotkanie grupy samorządowców z przedstawicielami organizacji pozarządowej – Psi Azylek.

Spotkanie odbyło się w terenie, w przytulisku, bo tam właśnie przebywają bezdomne i porzucone zwierzęta z terenu Gminy Dębica. W Podgrodziu spotkali się Ci wszyscy, którym los zwierząt bezdomnych nie jest obojętny. W przyjaznym klimacie, w jesiennym słońcu wspólnie rozmawialiśmy o tym co już za nami, ale także jakie wyzwania i plany przed nami.