Wizyta w Psim Azylek

7 czerwca, schronisko w Podgrodziu odwiedził włodarz Gminy Dębica pan Adam Pieniążek wraz ze swoim zastępcą panem Dominikiem Malinowskim. Spotkanie było okazją do poznania zespołu ludzi, którzy pracują i pomagają w schronisku, a także porozmawiania o funkcjonowaniu tego miejsca. Przedstawiciele Fundacji przedstawili własny wkład w to miejsce i inwestycje, które udało się zrealizować, dzięki pozyskanym dotacjom. Wiele zostało zrobione, ale jeszcze dużo jest do zrobienia w temacie ochrony zwierząt i zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie. Mamy nadzieję na partnerską współpracę Gminy Dębica z Fundacją Psi Azylek czego sobie, a przede wszystkim naszym czworonożnym podopiecznym życzymy.

Foto: @Isia Fotografia czyli Katarzyna Wiktor. Nasza niezawodna „nadworna” Fotografka. Dziękujemy.