Suczka HANA i jej dzieci

Suczka Hana jest młoda, ale swoje dotychczasowe, wiejskie życie spędziła na łańcuchu. w budzie też urodziła swoje pierwsze dzieci. Było ich 8, ale zostało 4. Troskliwie się nimi zajęła. Chcemy zmienić jej los. Maluchy są po wizycie weterynaryjnej, a suczka, będzie wysterylizowana.